پرش به محتوا

مسئولیت اجتماعی

تکنواو در راستای مسئولیت اجتماعی خود در تلاش است با ایجاد مشاغل جدید و اشتغال پایدار برای جوانان، حمایت از کودکان کار، حفاظت از منابع انرژی و محیط زیست و همچنین خدمات آنلاین در دوران کرونا و عدم حضور در نمایشگاه های عمومی باری هرچند کوچک از مسئولیت اجتماعی را به دوش بکشد.